Blog o dřevostavbách

Aktuální články


Rubriky


Odkazy


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

O blogu

Na blogu najdete články o dřevostavbách i nějaké ftipy a jiné články.V mém blogu se většinou píše o Domech na klíč,o dřevostavbách a o firmičkách.Nekde tu můžete dokonce najít obrázky dřevostaveb.Koho zajímají dřevostavby tak ať klikne na weby nebo na odkazy.

Na blogu také naleznete,jak vypadá poptávkoví formulář.Mějte se pěkně.

Ps:Nezapomeňte se podívat do odkazů.........Nebudu čekat věčně.....

05.08.2009 10:55:12 | 0 komentářů | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

Super Znaky A znaČky

Ω ¤ Ψ ® ©                        SuPeR ZnAkY,zNAčKy      

04.08.2009 13:20:41 | 0 komentářů | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

Prográmek3

http://www.coolspacetricks.com/flash/glittermatic/

04.08.2009 13:19:53 | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

Na webu další super prográmek pro Vás!!!

http://www.wiseguys.co.uk/Generators/GlitterAnimator/

04.08.2009 13:18:37 | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

N webu najdete super program

 http://www.bigpiggraphics.com/generators/scratch/loader.html

04.08.2009 13:15:08 | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

Jak vypadá poptávkový formulář

Kontaktní formulář pro firmu:
Komu*:
Vaše jméno*:
Váš email*:
Vaš telefon:
Zpráva*:
Kontrolní kód*:
  Ko!l493zL

   (více)

   04.08.2009 12:42:53 | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

   Jakou hmotnoJakou hmotnost lze na stěnu pověsit, aniž bych hledal konstrukční sloupek?

   Jakou hmotnost lze na stěnu pověsit, aniž bych hledal konstrukční sloupek?

   Minimálně 300 Kg. Na stěnu s uchycením do sloupku konstrukce pak lze zavěsit i trojnásobek hmotnosti.


   Není střešní betonová krytina na dřevostavbu těžká?

   Není, naopak ji svoji vahou dobře usadí. Sednutí stavby se může projevit drobnými vlasovými trhlinkami v místech styku stěny a stropu. Tento proces trvá cca 9 měsíců, nebo vystřídáním léta a zimy – jedné topné sezony. Poté firma znovu přijede a vzniklé trhlinky vytmelí, přebrousí a znovu vymaluje. S tím souvisí doporučení, aby se v počátku malovalo na bílo.


   Neprokopne se sádrokarton?

   Je ztužen rastrem, na který dosedá. Prokopne se, ale s větší námahou.


   Co je OSB deska?

   OSB deska je orientovaná dřevoštěpková deska.V montovaném domě má 2 hlavní funkce. Jednak je nosným zavětrováním stěny a oboustranně zaklápí hlavní tepelný sendvič, ale zároveň je parobrzdná.


   Co znamená parobrzdná a jaká je základní funkce stěny?

   Nejzákladnější funkcí stěny je tzv. difusní otevřenost. Difuse vodní páry je jev, kdy vodní páry pronikají konstrukcí. Vodní pára, stejně jako každý jiný plyn má snahu zaujmout co největší prostor a vyskytovat se v něm rovnoměrně. Pokud má například vzduch teplotu 20 stupňů Celsia a relativní vlhkost 60%, pak je v 1 m3 přes 11 gramů vody. V zimě to odpovídá teplotě uvnitř místnosti, zatímco venku je –15 stupňů Celsia, což odpovídá relativní vlhkosti 84% což je zhruba 1 gram vody na 1 kubík vzduchu. Proto se vodní pára snaží dostat se i interiéru ven a to dost značnou silou. Až 1,26Kpa. Velikost molekul vody a jejich soudržnost, respektive nesoudržnost v plynném stavu vedou k tomu, že vodní pára může pronikat i materiály, které jsou veděnepropustné!

   To, že vodní pára proniká konstrukcí, může způsobit, pokud v konstrukci klesne teplota pod teplotu rosného bodu, že difundující vodní pára zkondenzuje na vodu ve formě kapek. Ta pak může způsobit plísně, a dlouhodobě i rozpad konstrukce.


   Jaká je hořlavost stěny?

   Díky použití Rockminu jako hlavní izolace - Rockmin je kamenitou vlnou s teplotou tání 1450 stupňů Celsia - je doba prohoření stěnového dílce cca 60 minut. Tedy hodinu má osoba na to, aby opustila dům.


   Jak je to s hořlavostí oproti domu z betonu a železa?

   Jak bylo vidět na příkladu Dvojčat v NY, betonová konstrukce se při vysokých teplotách zachová neutrálně, jenomže je protkána ocelovými sítěmi pro větší pevnost. Při teplotách které odpovídají v diagramu Fe-C teplotně-skupenskému stadiu Fe alfa-Austenit ztrácí železo nejen magnetismus, ale hlavně pevnost a stává se poddajným, resp. kujným. Což vede k jeho okamžité destrukci. Viz. propadnutí se obou budov jakoby do sebe. To byl okamžik masivní ztráty nosnosti stěžejních statických prvků konstrukce.


   Jak je to se samotnou konstrukcí tedy se dřevěnými hranoly a trámy ve stropě?

   Odhoří-li zavěšené sádrokartony a záklop stropu, zůstanou v cestě otevřenému ohni vlastní konstrukční trámy, v případě stropu většinou průřezu 240/80 mm ve vzdálenosti 600 mm. Protože se veškeré použité dřevo hobluje, má zacelený povrch a požární odolnost je zvýšena o 12 procent. Jestliže trám chytne plamenem, tvoří se dle známé chem. reakce na povrch materiálu uhlíková vrstva, která sama o sobě zabraňuje průniku planene do hlubších vrstev trámu. Nosný průřez je tedy po nepoměrně delší dobu funkční k plnění statické nosnosti. Degradace přichází ve chvíli zmenšení nosného průřezu pod úroveň nutnou k samotné nosnosti.


   Jsou použity karcinogenní a jiné škodlivé látky?

   Nejsou, všechny použité materiály mají certifikaci zdravotní nezávadnosti.


   Jaká je životnost těchto staveb?

   Deklarovaná životnost je cca 100 - 150 let. Je zapotřebí hlídat si správnou skladbu stěny, aby nedocházelo k jevům výše popsaným. Je třeba ale říci, že tato konstrukční životnost není zase tak důležitým údajem, jak by se mohlo zdát. Mluvme spíše o užitné životnosti, tedy o době dispoziční funkčnosti domu. Ta je z průměru počítána mezi 20 - 30 léty. Po této době přicházejí další nároky na jiné uspořádání domu, úprava resp. přístavba. Tento proces je často spojen s dospíváním další generace.


   Jaké jsou možnosti změn v dispozičního řešení domu?

   Při zachovaní statických požadavků jsou prakticky neomezené. Spojení jednotlivých stěn je provedeno za pomocí pevnostních šroubů a vrutů a to v několika místech najednou. Stejně tak jsou spojeny a napojeny i příčky v domě. Je tedy nutné porušit fasádu, protože šroub je zakryt fasádním polystyrenem a příčka se může demontovat. Stejně tak se postupuje při přístavbě.


   Jsou stěny spojeny dostatečně pevně?

   Venkovní stěny jsou spojeny ve čtyřech až pěti bodech pevnostními šrouby s jemným metrickým závitem. Jak je známo z nakloněné roviny, svěrná síla mnohem převyšuje pevnostní možnosti spojovaných materiálů. Šrouby, nebo 300 vruty jsou antikorozní.


   Jaká je další funkce stěny?

   Kromě nosné funkce je to zajištění tepelné pohody uvnitř domu při zachování nízké energetické bilance. K tomuto tvrzení se váže hodnota Koeficientu tepelné prostupnosti R. Jeho hodnota nám říká, jak je stěna dobře zateplená. Koeficient R u dřevostaveb s šířkou vnější zdi okolo 30ti centimetrů se pohybuje mezi 4,8 – 6,2 W/m2K. R u staveb zděných je bez dalšího zateplování mezi 2,5 –2,9 W/m2K. Zde je počítáno se standardní šíří porothermových tvárnic 450 mm. Zateplení je tedy až dvojnásobné při úspoře na celkové šíři stěny o 25 %.


   Jak se to projeví na nákladech za vytápění?

   Náklady jsou minimálně poloviční, například při nestandardním provozu referenční stavby o ploše cca 150 m2 je za rok protopeno v elektrice včetně ohřevu teplé vody, provozu spotřebičů a osvětlení 18 000,- Kč. To je zhruba polovina nákladů oproti zděné stavbě při použití stejného topného media.


   Jak je to s akumulací?

   Akumulace je celkově horší, než u monolitických staveb, zejména z důvodu absence prvku, jenž je na sebe schopen vázat teplo. Tento handicap by v zásadě neměl být překážkou, neboť dům rychleji vychladne, pokud se netemperuje. A netemperuje se v době, kdy není nikdo doma. Naopak se dřevostavby vyznačují tím, že se velmi rychle cca v 15-20ti minutách vytopí na požadovanou teplotu. V moderních domech a domech aspirujících na zařazení do kategorie nízkoenergetická stavba a stavba kvazi-nulová se pomáhá lepší akumulaci tím, že je středová příčka obezděna pálenými, či nepálenými cihlami. Nikoliv z důvodu nosných, ale tepelných. V kombinace s betonovým povrchem v podkrovních podlahách a např. kachlovými kamny, které jsou hodně oblíbené se dosáhne výborných tepelně – akumulačních výsledků.


   Hlučnost?

   Je třeba rozlišit hluk kročejový a hluk prostředí. U kročejového hluku jsou montované domy náchylnější na kvalitnější odhlučnění. U hluku např. z pokoje do pokoje, resp. z ulice jsou parametry výrazně lepší, protože izolaci dáváme i do vnitřních příček a jak je známo, hluk se šíří lépe monolitickou stěnou, než nehomogenní vatou, která tvoří výplň stěny. Ale použitím zmíněné betonové armované stěrky o šíři cca 60 mm ve skladbě podkrovní podlahy se kročejový hluk výrazně eliminuje. Tato betonová stěrka se nedotahuje až ke krajům místnosti a proto se hluk nepřenáší po svislých konstrukcích do jiných pater objektu. Pod betonovou stěrkou je extrudovaný tvrdší polystyren, který zase zabraňuje přenosu hluku podlahou do přízemí.


   Prostor uvnitř domu?

   Prostoru je více vzhledem k použití slabší venkovní stěny. Při stavbě o standardní velikosti okolo 150 m2 je úspora na kvadratuře až 12 m2 oproti stavbám zděným. Což lze obchodně pojmout jako jeden pokoj navíc :)


   Čím jsou dřevostavby vyjímečné oproti zděným domům?

   Svým vnitřním klimatem. Dřevostavba oproti domu z monolitu např. betonového má mnohem blahodárnější účinky ve smyslu respirace a protože jednou z vlastností dřeva je samovolná regulace vlhkosti v interiéru, je i vlhkost příznivější než v domě zděném. Za zmínku stojí i fakt, že teplota stěny domu je vyšší, než u stavby zděné. Na dotek je příjemnější.


   Doba výstavby?

   Pohybuje se okolo 3-5ti měsíců na klíč. Velkou výhodou oproti stavbám mokrého procesu je možnost výstavby celoročně. Dokonce v zimě je výstavba vhodnější, než na podzim, či z jara. Důvodem je nízké relativní vlhkost a minimální objemové změny dřeva.


   Jaké se používá dřevo?

   Výhradně první jakosti, s deklarovaným zastoupením vlhkosti mezi 15-18%. Jak bylo řečeno, smrkové hranoly jsou hoblované a případně impregnované. Impregnace není tlaková, pouze se dřevo natírá. Neboť se dřevo hobluje, není následná impregnace nutná, případní škůdci se drží v kůře a plísně mohou vzniknout pouze v případě vlhkosti ve stěně. A stěna tzv. dýchá , protože je difusně otevřená.


   Jaké lze stavět touto technologií domy?

   Jakékoliv do výšky 8 pater. Tato technologie je vhodné na kancelářské budovy i na rodinné domy. S výhodou se nemusíme držet ustálené a neměnné katalogové řady, ale lze stavět domy na základě přání klienta. Rozdíl je pouze v projektu.


   Jak je to s projektem?

   Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení může být zpracována jakýmkoliv projektantem s licencí. Obvyklá cena projektu, který nevychází z katalogové řady – je originálem- se pohybuje okolo 35 tisíc bez DPH.


   Jak je to se základovou deskou?

   Cena desky je vždy počítána separátně, protože není vždy zřejmé, v jakém terénu bude dům stát. Deska nemusí být tolik masivní, jako pod těžkou zděnou stavbu a proto lze stavět i na měkčím podkladu. Složení desky je podrobně popsáno v každé projektové dokumentaci o firmy.


   Jaké je použití oken ve standardu?

   Používají se pětikomorové profily typu FINSTRAL s izolačním dvojsklem o koef. U= 1,1.
   Okna mohou být bílá bílá (standard) nebo potažená folií imitující dřevo, nebo se může použít typ Euro profil resp. Euro + hliníková předstěna.


   Co všechno je firma schopna zajistit?

   Mimo samotnou horní stavbu je to výroba desky, resp. sklepa, terénní úpravy okolo domu, přivedení sítí až k základové desce, vypracování projektové dokumentace a dokumentace výrobní jak pro dům tak pro samotnou stavbu, oplocení pozemku, položení terasy v provedení dlažba zámková nebo terakota, terasa může být i modřínová. Dále dodáme kuchyně na míru a je zde spolupráce i s bytovým architektem. V určitých lokalitách lze vyřídit i stavební povolení.


   Ceny?

   Cenové kalkulace se dělají na míru. Všeobecně lze říci, že cena na 1m2 užitné plochy domu se pohybuje v rozmezí 15-18000,- Kč stavby včetně DPH 9%. Oproti stavbám zděným při zachování stejného standardu je to úspora cca 5-8000 Kč/1m2 což je cca 1 000 000,- Kč na větší stavbě.

   04.08.2009 12:11:12 | 1 komentářů | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

   Proč právě dřevostavby?

   Proč volit nízkoenergetické dřevostavby?


   Výstavba je o 5 až 15 % levnější a rychlejší - 3 – 6 měsíců
   Náklady na vytápění až o 70 % nižší
   Suchý proces výstavby
   Více vnitřního prostoru
   Příjemné vnitřní klima
   Ekologická stavba

   Rovněž tak lze pro Vás připravit modifikované řešení některého našeho typového objektu, nebo připravit dřevostavbu podle Vašich individuálních požadavků, podmínek staveniště, investičních nákladů. Na každou dřevostavbu společně připravíme organizační schéma za účelem maximální úspory Vašich finančních nákladů na stavbu.

   Společnost ECOREAL CZ s.r.o. se zabývá výstavbou ekologických staveb na bázi dřeva (dřevostavby - dřevěné domy – dřevěné rekreační chaty – dřevěné zahradní chaty).
   Můžete si vybrat z bohaté nabídky našich dřevostaveb o různé velikosti, využití a standardu provedení. Zajišťujeme celý servis od projektu až po předání díla investorovi i včetně interieru. Zaměřujeme se na technologii výstavby dřevostavby, která chrání životní prostředí.
   (více)

   04.08.2009 12:07:31 | 0 komentářů | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

   Odřevostavbách 2(Příklad dřevostavby

   Příklad skladby stěn, stropu a střechy

   Obvodová stěna s kontaktním zateplovacím systémem (od interiéru)
   sádrokarton 12,5 mm
   parozábrana
   OSB deska 12 mm
   dřevěná nosná konstrukce 140 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 140 mm
   OSB deska 12 mm
   polystyren 100 mm (popřípadě minerální vata)
   minerální omítka Un=0,21 W/m2K R=5,12 m2K/W požadavek normy Un=0,3 W/m2K   Obvodová stěna s dřevěnou odvětrávanou fasádou (od interiéru)
   palubkový obklad, palubky 22 mm
   dřevěný rošt 40x60 mm
   parozábrana
   dřevěná nosná konstrukce 140 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 140 mm
   OSB deska 12 mm
   dřevěný rošt 40x60 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 60 mm
   difůzní fólie
   dřevěný rošt 40x60 mm
   palubkový obklad, palubky 24mmUn=0,27 W/m2K R=3,99 m2K/W požadavek normy Un=0,3 W/m2K   Příčka
   sádrokarton 12,5 mm
   OSB deska 12 mm
   dřevěná nosná konstrukce 100 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 100 mm
   OSB deska 12 mm
   Sádrokarton 12,5 mmUn=0,64 W/m2K R=1,59 m2K/W požadavek normy Un=1,05 W/m2K   Strop - nadzemní podlaží
   plovoucí podlahovina
   izolace mirelon 3 mm
   OSB deska 18 mm
   izolace proti kročejovému hluku
   OSB deska 18 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 80 mm
   dřevěná nosná konstrukce 60x220 mm
   dřevěný rošt 32x70
   sádrokarton 12,5mmUn=0,28 W/m2K R=3,67 m2K/W požadavek normy Un=2,2 W/m2K   Střecha
   střešní krytina
   střešní lať 40x60
   kontralať 40x60
   pojistná hydroizolace střešní folie ...
   tepelná izolace z minerální vlny 180 mm
   krokev 60x220mm
   tepelná izolace z minerální vlny 60 mm
   dřevěný rošt 40x60
   parozábrana
   sádrokarton 12,5 mmUn=0,22 W/m2K R=4,93 m2K/W požadavek normy Un=0,24 W/m2K   Podlaha
   plovoucí podlaha
   izolace mirelon 3 mm
   OSB deska 22 mm
   parozábrana
   tepelná izolace z minerální vlny 50 mm
   dřevěný rošt 50x50
   dřevěná nosná konstrukce 60x220 mm
   tepelná izolace z minerální vlny 220 mm
   OSB deska 6 mmUn=0,20 W/m2K R=5,24 m2K/W požadavek normy Un=0,24 W/m2K

   04.08.2009 12:05:12 | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

   O dřevostavbách(Co jsou to dřevostavby?)

   Co je to dřevostavba?

   Pod pojmem dřevostavby jsou obecně označovány budovy, jejímž hlavním konstrukčním prvkem je dřevo.

   Na první pohled však bývá tento termín pro laika zavádějící, protože navozuje dojem stavby, která je postavená celá ze dřeva (masivu), což ve většině případů není pravda. Nejčastěji si běžný člověk pod tímto pojmem vybaví srub nebo podhorskou chatu, kterou považuje spíše za rekreační objekt než za objekt pro plnohodnotné bydlení.
   Dřevo má v moderní dřevostavbě zásadní úlohu. Tvoří nosnou konstrukci stavby. Ostatní (nenosné) prvky stavby tak mohou tvořit i jiné materiály, přičemž jejich podíl bývá v obytných budovách sendvičového typu více než 60 %. Kromě dřeva tak budovu tvoří především: kvalitní izolačními materiály, keramická či betonová krytina, ocelové spojovací prvky, speciální folie, obklady, nátěry aj. Základy stavby jsou zpravidla z betonu nebo zděné. Kombinace těchto materiálů ve výsledku zaručuje vynikající technologické vlastnosti stavby a přináší vysokou kvalitu bydlení - využívání těchto objektů.
   Ve zahraničí (hlavně Skandinávie, USA, Kanada) jsou tyto přednosti využívány již řadu desetiletí a především v oblasti nízkopodlažních budov hrají rozhodující roli.

   Zastoupení dřevostaveb u nás a ve světě (přibližný podíl na nové výstavbě)Česko 1 %
   Německo 7 %
   spolková země Bavorsko 30 %
   Anglie, Rakousko, Švýcarsko 10 %
   Skotsko 50 %
   USA 70 %
   Skandinávské země 80 %

   Zdroj: publikace Dřevostavby, edice: 21. století; vydavatelství ERA

   Současný trend úspory energií a touha veřejnosti po snadno dostupném a zároveň kvalitním individuálním bydlení naznačuje, že systém dřevostaveb má u nás velký potenciál.
   Navíc rozvoj technologie lepeného lamelového nebo anglomerovabého dřeva již nyní umožňuje výstavbu vysoko-podlažních budov a široko-rozponových konstrukcí, které nachází uplatnění při stavbě velkých sportovních hal, stadionů, administrativních budov, mostů či leteckých terminálů. Jakkoli se může zdát, že budoucnost patří novým materiálům, je to paradoxně dřevo, které bude vládnout 21. století.

   Protože je dřevostavba pojem poměrně široký a skýtá velké množství různých řešení a podtypů, následující schéma má osvětlit tuto rozmanitost.

   04.08.2009 12:03:32 | 1 komentářů | Autor: Markéta Mešťánková | stálý odkaz

   TXT.cz
   HLEDAT | UPOZORNIT
   Vytvořit blog | Přihlásit se